Üyelik

Arbaeen neden eşsiz bir tarihi fırsattır?

Hayat Tayyaba Uluslararası Topluluğu, Necef-Kerbela yoluna tek bir hedefle girmiş ve bu dünyevi yolda insanların semavi ahlakına ve otantik İslami yaşam tarzına tanıklık edecek olan dünyanın birleşik Müslümanlarından oluşan bir ağdır ve artık kararlıdırlar. Bu yaşam tarzını tüm alanlarda yaşa ve zamanlar genişler.

Hayat Tayyaba ağının sorununa ilişkin açıklama

On yıllardır süren Arbaeen alaylarını ve İmam Hüseyin’in (onun üzerine barış olsun) bayrağı etrafında büyük Müslüman toplantıları yaşadıktan sonra, öğrendiklerimizi günlük hayatımıza getirmenin zamanı geldi. Bu nedenle, bu ağ aşağıdaki soruları yanıtlamayı amaçlamaktadır:

  • Bu planlama, bu dev hareketin zaman ve mekânı içinde mi kalacak?
  • Arbaini yaşam tarzını insan yaşamına tanıtmak mümkün müdür? Arbaeen’den önce, Hossein Arbaeen’den ve Arbaeen’den sonra Arbaeen ruhunu korumak için ne gibi önlemler alınabilir?
  • Uluslararası düzeyde Arbaini gençlerinden oluşan bir ağ nasıl oluşturulabilir?
  • Arbaini yaşam tarzının göstergeleri nelerdir?
  • Ülkenizde Arbaeen ruhunu korumak için Arbaeen’den sonra ne gibi önlemler alınıyor?
  • Bu hareketin trendi ve geleceği nasıl bir yaşam tarzı çiziyor?
  • Modern İslam medeniyetinde Arbaini yaşam tarzının rolü nedir?

Arbaini yaşam tarzı göstergeleri

Bu manevi yolculukta kulların ve hacıların davranışlarındaki bazı görünür göstergeler şunlardır:

Sosyal ağlar

Hayat Tayyaba uluslararası ağının en son haberlerini ve etkinliklerini sosyal ağlar aracılığıyla öğrenebilirsiniz.